بین المللی

مادر جونز (۱۹۳۰-۱۸۳۰)

این مطلب گرگ اوکسلی٬ مارکسیست فرانسوی٬ اخیرا به فارسی ترجمه شده و در سالگرد درگذشت پوران بازرگان در مارس ۲۰۱۰ توسط دوستانی که بر مزارش گرد آمده بودند پخش شد. مادر جونز٬ موضوع مقاله٬ از مبارزان برجسته در تاریخ جنبش کارگری آمریکا است.