در باره ما

به صفحه نشریه کمونیستی «مبارزه طبقاتی» خوش آمدید

این وب‌سایت را گروهی از جوانان و کارگران درگیر در جنبش انقلابی ایران اداره می‌کنند که هدف‌شان مبارزه برای سوسیالیسم در ایران است.

در این‌جا آخرین اخبار و تحلیل‌ها راجع به اوضاع ایران٬ منطقه و جهان را پیدا می‌کنید. ما سعی می‌کنیم تحلیلی مارکسیستی از رویدادها ارائه کنیم.

مبارزه طبقاتی» را هواداران سازمانی بین‌المللی به نام «گرایش بین‌المللی مارکسیستی» به راه انداخته‌اند که در بیش از ۴۰ کشور دنیا مشغول مبارزه علیه سرمایه‌داری و امپریالیسم و تلاش برای تحقق سوسیالیسم است. ما خود را بخشی از این مبارزه بین‌المللی برای سوسیالیسم می‌دانیم.

ما حامی تمام و کمال جنبش انقلابی در ایران هستیم و خود را بخش کمونیستی آن می‌دانیم. تنها راه حل برای توده‌های ایران مبارزه برای سوسیالیسم است و ما به این اعتقاد هستیم که آن‌ها از طریق تجربه‌ی خود به سمت همین نتایج حرکت خواهند کرد.

ما تمامی انقلابیون را تشویق می‌کنیم به ما بپیوندند و به ساختن وب‌سایت‌مان به عنوان ارگان کمونیست‌های درون جنبش کمک کنند. ما از بحث و گفتگو در مورد قدم بعدی برای جنبش و برای کمونیست‌های درون آن استقبال می کنیم.