ماه: اکتبر 2014

بین‌الملل اول: ۱۵۰ سال بعد

نوشته راب سوئل ترجمه آرش عزیزی صد و پنجاه سال پیش، در روز ۲۸ سپتامبر ۱۸۶۴، «انجمن بین‌المللی کارگران»، که بیشتر به نام «بین‌الملل اول» معروف است، متولد شد. این اولین سازمان پرولتری بین‌المللی جاده صاف‌کن رشد سازمان‌ّهای طبقه کارگر و گسترش مارکسیسم در سراسر جهان شد. طبقه حاکمه به روز خود در مقابل این …

کوبانی در معرض قتل عام: با امپریالیسم بجنگیم! از کردها دفاع کنیم!

بیانیه‌ی گرایش بین‌المللی مارکسیستی ترجمه: آرش عزیزی نیروهای داعش به شهر تحت حصر کوبانی که در مرکز ترکیه و سوریه واقع شده نزدیک می‌شوند. هزاران نفر از کردهای هراسان به ترکیه گریختند و مستاصلانه می‌کوشند منابع و آذوقه پس ببرند اما ارتش ترکیه جلویشان را گرفته است. این ارتش نمی‌گذارد تجهیزات و تسلیحات و آذوقه …

ایران، «جزیره ثبات»؟‌

حمید علیزاده هر چه به ضرب‌الاجل رسیدن به توافق در مذاکرات هسته‌ای نزدیک‌تر می‌شویم، مردم بیشتری این سوال را می‌پرسند که «اکنون، چه؟». دولت روحانی تا بحال توجه توده‌ها را به مذاکرات هسته‌ای جلب کرده و این‌گونه وقت خریده اما دیر یا زود باید با وضعیت داخلی روبرو شود. فشارها کجای دنیا هست که در …

اعتصاب بافق: چند گام به پیش

حسن سعدی پس از پایان جنگ هشت‌ساله و مخصوصا پس از فروپاشی شوروی موج خصوصی سازی و تقدیس بازار آزاد به ایران هم رسید. پیش از این در دوره جنگ اقتصاد ایران به طور کلی دولتی بود، اما دهه هفتاد شمسی و با قدرت گیری اکبر هاشمی روند واگذاری‌ها به بخش خصوصی شروع شد. این …