Month: دسامبر 2011

قتل عام کارگران در قزاقستان: به همبستگی بشتابید!

«جنگ شده، به همه بگویید!» شاهدی عینی از شهر ژانائوزن تلفن کرده بود تا با این کلمات به جهان از رویدادهای خونین دیروز در قزاقستان بگوید. هفت ماه پیش بود که کارگران صنعت نفت تصمیم گرفتند میدان شهر نفت‌خیز ژانائوزن در غرب کشور را اشغال کنند و در آن‌جا خواستار دستمزدهای بهتر شدند. دیروز کارگرانی …

جمهوری اسلامی و آرزوی دیرینه‌ی حاکمیت «یکدست»

Khamenei_-_Ahmadinejad_-_Rafsanjani

“این دولت با دولت‌های گذشته تفاوت دارد و فرق اساسی در این است که تلاش نمی کند حاکمیت دوگانه درست کند.” – ‪ خامنه‌ای در مورد دولت احمدی‌نژاد

از مهم‌ترین پیش‌شرایطی که به دولت‌های دیکتاتوری اجازه می‌دهد حکومت خود بر جامعه را تحمیل کنند و مردم را کنترل و سرکوب کنند٬ وجود نوعی یکدستی در هیئت حاکمه است. این «یکدستی» البته به معنای عدم وجود دار و دسته‌های مختلف و تضاد منافع آن‌ها نیست که به معنی نوعی ائتلاف است که باعث می‌شود دار و دسته‌های مختلف سرمایه‌داران و حکام نوعی نظام مشخص و تقسیم قدرت را بپذیرند و با سرکوب مشترک مخالفین، بقای نظامی را تضمین کنند که در آخر به نفع همه‌شان است. «قانون اساسی»های این نظام‌های دیکتاتوری هم چیزی نیست به جز آتش‌بس و معاهده‌ای بین این دار و دسته‌ها که برای مدتی معین دعواهای بین خود را فرعی می‌کنند تا نظامی واحد بسازند (و البته این معاهده باید به نوعی مورد پذیرش بخش قابل توجهی از مردم هم باشد). جمهوری اسلامی بر پایه چنین «اتحادی» در بالا بود که موفق شد خود را با سرکوب و کشتار گسترده انقلابیون و مردم استوار کند و سال‌های سیاه دهه‌ی ۶۰ را پشت سر بگذارد.

اعتصاب عمومی وسیع در بریتانیا

november_30_strike

کارگران، کارمندان بخش عمومی و معلمان روز چهارشنبه، ۹ آذر (۳۰ نوامبر) در اعتراض به تغییرات پیشنهادی دولت بریتانیا در مورد حقوق و سن بازنشستگی در این کشور دست به اعتصاب عمومی زده اند. اعتصابات بین دو تا سه میلیون نفر را در بر می گرفت و حداقل 200 هزار نفر در تظاهرات در بیش از هزار شهر مختلف بریتانیا در آن شرکت کردند. 

جهان عرب: آیا اسلام‌گرایی پیروز شده است؟

انقلاب عرب تئوری هانتینگتون را زیر سوال برده است. طبق این تئوری، معروف به «برخورد تمدن‌ها»، فرهنگ و هویت اسلامی، و جنگ‌ها و درگیری هایی بر پایه مذهب کلید اصلی فهم تحولات است. به وضوح دیده ایم که انقلاب عرب بر بنیان‌های اقتصادی و تضادهای ذاتی نظام حاکم شکل گرفته است. متاسفانه برخی احزاب و …