Month: سپتامبر 2011

مبارزه طبقاتی 7

Mobareze 7

نشریه مبارزه طبقاتی 7 را تقدیم حضورتان می‌کنیم. این نشریه که توسط گروهی از کمونیست‌های عموما جوان ایرانی منتشر می شود می‌کوشد صدای مارکسیستی کارگران و جوانانِ ایران باشد و برای تقویت کل جنبش انقلابی و خصوصا بخش کمونیستی آن بکوشد.

سازماندهی راه ماست !

سازماندهی راه ماست - سروش دشتستانی

 

لندن به طور سنتی یکی از مراکز تجاری بزرگ جهان به حساب می آمده است. اما از سی سال پیش منطقه سیتی این شهر به همراه کنری ورف (Canary Wharf) به مرکز تعیین سیاست های بزرگ اقتصادی و مالی دنیا تبدیل شد. جایی که بزرگترین بانک های دنیا، بنگاههای مالی و سرمایه گذارها استقرار دارند و آنرا به نماد سرمایه داری تبدیل کرده اند. چسبیده به این نماد سرمایه داری، تاور هملتس یکی از فقیرترین محلات لندن وجود دارد و تصویر سرمایه داری را به خوبی کامل می کند.