Month: نوامبر 2010

تنش‌ها در خاورمیانه بالا می‌گیرد – آیا اسرائیل حمله می‌کند و چرا؟

 


توده‌های خاورمیانه بارها و بارها نشان داده‌اند که حاضرند بر پا خیزند و همه چیز را قربانی کنند تا از زنجیرهای سرمایه‌داری و وحشت‌های همیشه بی‌پایانش بگریزند. تنها راه‌حل مصائب آن‌ها جامعه‌ای سوسیالیستی است که در‌آن منابع منطقه به دست کارگران و فقرا باشد. تا چنین روزی٬ صلح مفهومی سطحی و پرتلاطم خواهد بود.


 

مبارزه طبقاتی ۲

مبارزه طبقااتی ۲ منتشر شد!

شماره دوم نشریه کمونیستی مبارزه طبقاتی منتشر شد! برای دریافت نشریه روی عکس کنید. «مبارزه طبقاتی» می‌کوشد آخرین اخبار و تحلیل‌ها راجع به اوضاع ایران٬ منطقه و جهان را از دیدگاهی مارکسیستی نزد شما بیاورد. ما تازه در آغاز کار خود هستیم و امیدواریم «مبارزه طبقاتی» بتواند روز به روز بهتر شود و به قطبی کمونیستی …