ماه: می 2006

تظاهرات و اعتصابات توده ای در فرانسه

تظاهرات مارسی، 7 مارس

شورشهای سال گذشته، و اینک جنبش کنونی، همچون لرزه های یک زلزله بلند مدت، بی تردید نشانه هایی است از سپیده دمان یک مرحله نوین در تاریخ فرانسه. این مرحله، یک مرحله انقلابی خواهد بود، دوره ای که ضرورت حرکت در مسیر سوسیالیسم در دستور روز قرار خواهد گرفت. دلیل ساده این گفته آنست که بر پایه سرمایه داری هیچ راهی پیدا نخواهد شد. باید دانسته شود که کارگران با تحمل سختی به این هدف دست خواهند یافت، زمانی که راهشان را به سمت جلو بشناسند و بر موانع راه غلبه کنند. اما آن هنگام که با اتکا به کارآزمودگی خود، نهایتا تصمیم گرفتند که تغییری بنیادین ضرورت دارد، هیچ نیرویی بر روی زمین نمی تواند جلوی آنها را بگیرد.

مکزیک: حمله پلیس به کارگران فولاد و قتل سه نفر

کشتن اين سه تن کارگر، بازتابی است از آغاز يک دوره تازه در سياست های مکزيک و تيز شدن مبارزات طبقاتی که در آن کارگران مکزيک مشغول بازسازی رزمنده‌ترین سنت خود در مبارزه طبقاتی هستند