وبلاگ

راسل برند: خیانت را افشا و خشم را ابراز می کند.

سارا رضایی راسل برند یکی از کمدین ها و ستاره های تلویزیون  که تا همین چند سال پیش به خوش گذرانی و مصرف مواد مخدر مشهور بود، تازگی به یکی از منتقدین سیاسی تبدیل شده است. شهرت او باعث شد توجه زیادی به انتقاداتش جلب شود و اکنون محبوبیت زیادی در میان جوانان و طبقه …

دانشگاه هنوز سنگر آزادی‌ست.

سارا رضایی حسین شریعتمداری، روزنامه نگار و مدیر مسئول اصول گرای روزنامه ی کیهان، در روز 22 آذرماه در دانشگاه تهران سخنرانی کرد، اما بارها و بارها توسط دانشجویان سخنرانی اش مختل شد. صدها دانشجو شعارهای “بازجو برو گمشو “، “کیهان، اسرائیل پیوندتان مبارک”، “مرگ بر ارتجاع” و غیره را سر دادند. این مخالفت بارز …